Петър Дънов, Учителя Беинса Дуно - изложба портрети, посветена на 140 години от рождението му

Peter Deunov - The Master Beinsa Duno. Exibitions portraits devoted to 140 anniversary of his birth