Петър Дънов - изложба портрети, посветена на 140 години от рождението му

 

 

 

Животът и Делото на
Учителя бе посветено на една еднинствена цел:
да посее семената на едно Учение, чиито фундамент са трите велики принципа на Битието: Любов, Мъдрост и Истина:

„Аз съм дошъл да изявя Любовта, да я донеса на Земята. Това е моята мисия.
Задачата на великите Учители, които слизат на Земята, се свежда
към това да поставят човечеството в правия път, да му помогнат в пътя на неговата еволюция.“

начало